צוותי חילוץ בגובה
חילוץ מחלל מוקף
פיגום זקיפים
פיגום תורן

הנפת רשתות מגן באמצעות  מנוף

עבודות מורכבות בגובה