ממונה בטיחות 

חברת "אוקטיפוס"  מספקת מגוון רחב של ממוני בטיחות

אדם מיומן בתחומי הבטיחות והגהות במקומות עבודה, בעל אישור כשירות ממשרד התמ"ת המתמנה ע"י המעביד לממונה בטיחות, הגהות ובריאות העובדים במפעל. משגיח ומפקח על תהליכי ותנאי העבודה, ציוד, ביצוע הדרכות בטיחות ולעובדי המפעל, וזאת כדי להבטיח עמידה בדרישות תקנות הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

מי נדרש למינוי ממונה בטיחות

תקנות הבטיחות בעבודה (חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו), קובעות שכל חברה מעל 50 עובדים נדרשת להעסיק ממונה בטיחות בעבודה

מפקח אזורי יכול לקבוע כי יש למנות ממונה בטיחות בארגון מסוים על סמך הסיכונים הרבים הקיימים בו. 

מקום עבודה/ ארגון הרוצה לעלות את רמת הבטיחות יכול למנות ממונה בטיחות באופן עצמאי.

יתרונות מינוי ממונה בטיחות

⦁ יעוץ צמוד למנהל/ מנכ"ל המפעל בנושא הבטיחות והגהות, לעמידה בדרישות החוק.

⦁ צמצום תופעת התאונות בעבודה והפגיעה בבריאות העובדים ובעלי עניין אחרים.

⦁ מניעת נזקים והפרעות לפעילות שוטפת וליצור.

⦁ שיפור אקלים ארגוני ויחסי עבודה.

⦁ חסכון כלכלי בהפסד ימי עבודה ופרמיות ביטוח.