ביצוע עבודה בחלל מוקף
חלל מוקף מהו?
  • מקום מוקף הוא סגור באופן מלא או חלקי.
  • לא יועד מלכתחילה לאכלס בני-אדם.
  •  יש לו כניסה ויציאה מוגבלים מבחינת המקום, הגודל או דרך המעבר.
  • יכול להוות סיכון לבריאות ולבטיחות של כל מי שנכנס אליו.
            ​   

עובדים רבים נפצעים ונהרגים כל שנה כשהם עובדים במקומות מוקפים. מוערך כי 60% ממקרי המוות קרו בקרב מי שאמורים היו להיות המצילים. מקום מוקף יכול להיות מסוכן יותר ממקומות עבודה רגילים בגלל סיבות רבות. על- מנת לטפל ביעילות בסיכונים הקשורים בעבודה במקום מוקף, יש צורך לבצע הערכת סיכונים ותכנית לבקרת סיכונים במקום מוקף במקום העבודה שלכם. לפני הכנת התוכנית, הקפידו לעבור על התקנות הספציפיות שחלות על מקום העבודה 
 
הסיכונים במקומות מוקפים יכולים לכלול:
אוויר באיכות נמוכה: העדר כמות מספקת של חמצן לנשימה תקינה של העובד. האוויר במקום יכול להכיל חומר רעיל שעלול לגרום נזק לעובד או אפילו לגרום לו לאיבוד ההכרה. אוורור טבעי לבדו לא יכול לרב לספק אוויר באיכות מתאימה לנשימה.
חשיפה לחומרים כימיים בשל מגע עם העור או בליעה כמו גם שאיפה של אוויר מזוהם.
סיכוני אש: קיום אווירה נפיצה/דליקה בשל נוכחות נוזלים וגזים ואבקות דליקים שעלולים לגרום לשריפה או פיצוץ אם יוצתו.
סיכונים הקשורים לתהליכים, כמו שאריות של חומרים כימיים, שחרור תכולה של צנור הזנה.
רעש.
סיכוני בטיחות כמו חלקים נעים של ציוד, סיכוני מבנה, לכידה, החלקות, נפילות.
קרינה.
טמפרטורות קיצוניות של האוויר ושל המשטח.
הסטה או נפילה של חומר בנפח גדול.
תקלה בחסימה, שכתוצאה ממנה יש הצפה או פיזור של מוצקים.
אנרגיה לא מבוקרת כולל הלם חשמלי.
ראות.
סיכונים ביולוגיים.

כוננות חילוץ חלל מוקף
ביצוע עבודה בחללים מוקפים הינה עבודה מורכבת הכוללת בתוכה סיכונים רבים. צוותי העבודה של חברת אקטיפוס הינם בעלי הידע הנדרש לביצוע עבודה במתארי חללים מוקפים הכוללים בעיות אווירה כגון מחסור בחמצן, גזים רעילים או סביבה נפיצה.
אנו מחזיקים ציוד מתקדם לצורך ביצוע העבודות הכולל גלאי גזים, מפוחים, מערכת אספקת אוויר חיצונית, מערכות נשימה מתקדמות, מערכות גיבוי ועוד. צוותים אלו כוללים את הצוות הנכנס לביצוע העבודה וצוות כונן מחוץ לחלל המוקף למתן מענה מיידי במקרה של ארוע חרום.
חברת אוקטיפוס מבצעת בדיקות ומתאימה את הציוד המיועד לכל מקום בו נבצע את העבודה אם מדובר בצוות חילוץ המותאם לחלל מוקף ספציפי ואם מדובר בצוות העבודה שיעבוד בחלל