בשנות פעילותה הרבות, צברה אוקטיפוס תמונות וסרטונים רבים הממחישים את תחומי פועלה.
לנוחות הגולשים הם מוצגים בפורמטים שונים:
-תמונות
-סרטונים
-אנימציות "לפני-אחרי"